Geri Dönüşüm Nedir
Anasayfa > Plastik & Geri Dönüşüm > Geri Dönüşüm Nedir

GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR 

Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.

 

Geri dönüşüm, doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak, gelecek kuşaklara potansiyel kaynakların mümkün olabilen en fazla miktarım buakabilecek önemli katı bir atık yönetim biçimidir. Geri dönüşüm uzun vadede verimli ve ekonomik bir yatırımdır. Geri dönüşüm bir enerji tasarrufu türüdür. Hammaddenuı azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilecek ve işte bu noktada geri dönüşümün ekonomi üzerinde olumlu etkisi görülecektir. Yeni iş imkânları sağlayacak ve gelecek kuşaklara doğal kaynaklardan yararlanma olanağı sağlayacaktır. Geri dönüşüm sonucu yeniden hammadde olarak kazanımı sağlanan en önemli ürünlerden biriside plastiklerdir.

 

Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle hammadde ihtiyacı azalır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar. Örneğin, yeniden kazanılabilir alüminyumun kullanılması alüminyumun sıfırdan imal edilmesine oranla %35'e varan enerji tasarrufu sağlamaktadır.

 

Atık malzemelerin hammadde olarak kullanılması çevre kirliliğinin engellenmesi açısından da önemlidir. Kullanılmış kağıdın tekrar kâğıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azaltabilmektedir. Örneğin bir ton atık kağıdın kâğıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir

 

Geri Kazanım, atıkların yeniden kullanılmak, enerji elde etmek (yakma vb.) veya fiziksel yada kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir ürün elde etmek amaçları ile toplanmasıdır. Geri kazanma yeniden kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını içermektedir. Değerlendirilebilir atıkların üretildiği kaynakta ayrı toplanması, sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye dönüştürülmesi işlemlerini anlatır. Geri kazanılabilir atıklar ambalaj atıkları, inşaat/moloz atıkları, organik atıklar ve özel nitelikli atıklardır. Bu süreç her malzemenin cins ve niteliğine göre farklılık gösterdiğinden, değerlendirilebilir atıklar, diğer atıklar ile karıştırılırsa kirleneceği için elde edilecek yeni ürünün kalitesi düşük olur ya da temizleme sonucu geri kazanım maliyeti çok yüksek olur. Bu nedenle geri dönüştürülebilir atıklar, diğer atıklardan yani çöplerden ayrı ve temiz olarak toplanmalıdır.

Geri
Yeniyurt genç, dinamik ve çevreci bir geridönüşüm kurumudur. Görevi ambalaj atıklarının toplanması depolanması ve plastik ambalajların geri kazanılması döngüsünü tamamlamaktır. Tehlikeli atık taşıma işlerinde uzmanız.
YENİYURTTAN HABERLER BAĞLANTILAR
   
YENİYURT İHALE DOSYASI; Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler..
Rio+20 Konferansı,1992’de Rio’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın yirminci ve 2002’d..
Tüm hakları saklıdır © 2012 Yeniyurt Geri Dönüşüm